БНСУ-ЫН ЭЛЧИН САЙДЫН НЭРЭМЖИТ ЦОМЫН ТЭМЦЭЭН

БНСУ-ЫН ЭЛЧИН САЙДЫН НЭРЭМЖИТ ЦОМЫН ТЭМЦЭЭН

Огноо: 2021 оны 10-р сарын 09-с 16-г дуустал.

Төрөл: Poomsae

Байршил: Онлайнаар

Бүртгэл:

хаагдсан

Удридамж:

Оролцогчид:

205

Нийт

181

Баталгаажсан

24

Хүлээгдэж буй

Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.