Сургалт болон семинарууд

Олон улсын шүүгч, дасгалжуулагчийн эрх олгох сургалтуудын мэдээлэл.

  • Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу.