БНХАУ, Вуши 2022 - сонгон шалгаруулалт

БНХАУ, Вуши 2022 - сонгон шалгаруулалт

Огноо: 2021 оны 11-р сарын 13 өдөр.

Төрөл: Kyorugi

Байршил: Алдар спорт хорооны заал

Бүртгэл:

хаагдсан

Удридамж:

Оролцогчид:

22

Нийт

0

Баталгаажсан

22

Хүлээгдэж буй

Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.