УАШТ-2021

УАШТ-2021

Огноо: 2021 оны 12-р сарын 21-с 22-г дуустал.

Төрөл: Kyorugi

Байршил: Олимп Цогцолбор, Хандгайт

Бүртгэл:

хаагдсан

Удридамж:

Оролцогчид:

512

Нийт

423

Баталгаажсан

89

Хүлээгдэж буй

Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.