Таеквондо пүмсэ, УАШТ 2022

Таеквондо пүмсэ, УАШТ 2022

Огноо: 2022 оны 04-р сарын 09-с 10-г дуустал.

Төрөл: Poomsae

Байршил: Зүүнхараа хот

Бүртгэл:

хаагдсан

Удридамж:

Оролцогчид:

501

Нийт

476

Баталгаажсан

25

Хүлээгдэж буй

Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.