Олимпын Таеквондогийн 2022 оны өсвөр үе, залуучуудын УАШТ

Олимпын Таеквондогийн 2022 оны өсвөр үе, залуучуудын УАШТ

Огноо: 2022 оны 06-р сарын 03-с 05-г дуустал.

Төрөл: Kyorugi

Байршил: Дундговь аймaг, Мандалговь хот

Бүртгэл:

хаагдсан

Удридамж:

Оролцогчид:

256

Нийт

212

Баталгаажсан

44

Хүлээгдэж буй

Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.