Бага насны УАШТ-2022

Бага насны УАШТ-2022

Огноо: 2022 оны 11-р сарын 15-с 17-г дуустал.

Төрөл: Kyorugi

Байршил: Өвөрхангай аймгийн, Арвайхээр хот

Бүртгэл:

хаагдсан

Удридамж:

Оролцогчид:

480

Нийт

440

Баталгаажсан

40

Хүлээгдэж буй

Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.