"Шонхор CUP 2022" цомын тэмцээн

"Шонхор CUP 2022" цомын тэмцээн

Огноо: 2022 оны 11-р сарын 18-с 19-г дуустал.

Төрөл: Kyorugi

Байршил: Өвөрхангай аймгийн, Арвайхээр хот

Бүртгэл:

хаагдсан

Удридамж:

Оролцогчид:

764

Нийт

658

Баталгаажсан

106

Хүлээгдэж буй

Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.