Таеквондо пүмсэ, УАШТ 2023

Таеквондо пүмсэ, УАШТ 2023

Огноо: 2023 оны 01-р сарын 21-с 23-г дуустал.

Төрөл: Poomsae

Байршил: Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

Бүртгэл:

хаагдсан

Удридамж:

Оролцогчид:

434

Нийт

406

Баталгаажсан

28

Хүлээгдэж буй

Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.