Олимпын Таеквондогийн өсвөр үеийн УАШТ, 2023

Олимпын Таеквондогийн өсвөр үеийн УАШТ, 2023

Огноо: 2023 оны 03-р сарын 26-с 28-г дуустал.

Төрөл: Kyorugi

Байршил: Дархан хот

Бүртгэл:

хаагдсан

Удридамж:

Оролцогчид:

110

Нийт

101

Баталгаажсан

9

Хүлээгдэж буй

Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.