Зүүн Азийн Залуучуудын Наадамд оролцох тамирчин сонгон шалгаруулах сорил тэмцээн

Зүүн Азийн Залуучуудын Наадамд оролцох тамирчин сонгон шалгаруулах сорил тэмцээн

Огноо: 2023 оны 03-р сарын 26-с 28-г дуустал.

Төрөл: Kyorugi

Байршил: Дархан хот

Бүртгэл:

хаагдсан

Удридамж:

Оролцогчид:

163

Нийт

147

Баталгаажсан

16

Хүлээгдэж буй

Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.