Бага Насны УАШТ - 2023

Бага Насны УАШТ - 2023

Огноо: 2023 оны 06-р сарын 14-с 16-г дуустал.

Төрөл: Kyorugi

Байршил: Спортын төв ордон, Улаанбаатар хот

Бүртгэл:

хаагдсан

Удридамж:

Оролцогчид:

700

Нийт

700

Баталгаажсан

0

Хүлээгдэж буй

Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.