Залуучуудын сонгон шалгаруулах сорил тэмцээн - 2023

Залуучуудын сонгон шалгаруулах сорил тэмцээн - 2023

Огноо: 2023 оны 06-р сарын 14 өдөр.

Төрөл: Kyorugi

Байршил: Спортын төв ордон, Улаанбаатар хот

Бүртгэл:

хаагдсан

Удридамж:

Оролцогчид:

38

Нийт

38

Баталгаажсан

0

Хүлээгдэж буй

Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.