Таеквондо пүмсэ УАШТ 2021

Таеквондо пүмсэ УАШТ 2021

Огноо: 2021 оны 06-р сарын 12-с 30-г дуустал.

Төрөл: Poomsae

Байршил: ОНЛАЙН

Бүртгэл:

хаагдсан

Удридамж:

Оролцогчид:

288

Нийт

240

Баталгаажсан

48

Хүлээгдэж буй

Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.